Kontaktní formulář

Údaj o obchodní firmě
Play games a.s.
Údaj o sídle společnosti
Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 1443/4,
PSČ 180 00
Údaj o zápisu do obchodního rejstříku
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16690
IČO
247 73 255
Základní kapitál
102 000 000 Kč
Splacení základního kapitálu ve výši
100%
Map